Terminali

TERMINAL VUKOVAR d.o.o.
Priljevo 22 A
32000 VUKOVAR

Tel:+385 32 430 431, Fax:+385 32 430 433
E-mail: terminal.dunav@lukoil.hr

Terminal za gorivo u Vukovaru jedan je od najmodernijih terminala na Dunavu u Europi i jedan od najmodernijih u Hrvatskoj. Maksimalni kapacitet je 8000 m3. Instalirana oprema omogućava pretovar goriva sa riječnih tankera u cestovne ili željezničke cisterne.

terminal 1  terminal 2

 

TERMINAL JANAF – OMIŠALJ (zakupljen skladišni prostor JANAF-a)

Luka Omišalj, smještena na sjevernoj strani otoka Krka u zaljevu Omišlja, idealna je za prihvat i otpremu nafte a svojim je položajem zaštićena od naleta jakog vjetra i utjecaja valova. Dva tankerska veza s dubinom mora od 30 metara mogu bez ograničenja prihvatiti i najveće tankere. Pomoću peljara i tegljača čitava operacija okretanja i vezivanja čak i VLCC tankera ne traje duže od 3 sata.

Na svakom vezu su četiri istakačke ruke za sirovu naftu i dvije za naftne derivate s mogućnošću prekrcaja od 5.000 m3/h svaka, odnosno 20.000 m3/h nafte po vezu. Tankeri mogu ukrcavati i iskrcavati naftu 24 sata na dan, 365 dana godišnje.

 

Za skladištenje nafte na Terminalu Omišalj koriste se:

  • četiri spremnika nominalnog kapaciteta 40.000 m3
  • pet spremnika nominalnog kapaciteta 72.000 m3
  • tri spremnika nominalnog kapaciteta 80.000 m3

Ukupni kapacitet =760.000 m3

Na Terminalu Omišalj također se nalaze i spremnici za derivate, a neposredno uz spremnike nalazi se i autopunilište za naftne derivate.

 

Za skladištenje naftnih derivata na Terminalu Omišalj koriste se:

  • četiri spremnika nominalnog kapaciteta 10.000 m3
  • jedan spremnik nominalnog kapaciteta 15.000 m3
  • jedan spremnik nominalnog kapaciteta 5.000 m3

Ukupni kapacitet = 60.000 m3

terminal janaf

banner
banner banner banner